Frir til ungdommene: – Alt er lov denne dagen

foto