– Det bli trangt nerri luggan, for på lappen står en heil familie som vinner