Her har de hundrevis av gevinster: – Blir det ikke mye gjesping i salen, nei!