Snakket om handel og vandel, butikker og kafeer. Om kort tid får du hele historien