– Vi sparker alltid oppover til de som har makt, posisjoner og framtredende samfunnsroller