Henter inspirasjon fra oppveksten i ny bok: - Pappas dødsfall satte i gang en personlig utvikling