Kultursjef Jarle Førde har fått både DNB og Gjensidige Stjørdal Brannkasse med på Byfest Stjørdal som skal gå av stabelen ei hel uke i august.

Onsdag formiddag ble pressen invitert til kulturhuset Kimen for å overvære signeringen av samarbeidsavtalen mellom kommunen og de to næringsaktørene.

Betalingsløsninger

Målet er at byfesten skal bli en videreføring av gamle stjørdalsdagene. Festuka har i alle år blitt gjennomført av frivillige i Halsen skolekorps. Nå blir det byfest i stedet.

Flere arrangement med flere arrangører skal gjennomføres under byfesten. Høydepunkt blir konserter i Kimenparken.

– Vi prøver å utvikle byfesten til noe stort og årvisst. Årets byfest skule være en pilot, men vi ser allerede at festen blir større enn vi først så for oss, sier kultursjef Jarle Førde.

Det er etablert både en prosjektgruppe og en styringsgruppe med representanter fra mange av arrangørene foran byfesten. Nå sier Førde seg veldig glad for at også DNB og Stjørdal Gjensidige Brannkasse blir med som samarbeidspartnere.

DNB skal bidra med Vipps og enkle betalingsløsninger for arrangementer under festdagene. Gjensidige Stjørdal Brannkasse skal være samarbeidspartner når det handler om sikkerhet under arrangementene som vil trekke mye publikum.

De to aktørene stiller også med noe økonomisk «sponsorstøtte» til byfesten. Hva DNB og Brannkassen skal betale for å kunne eksponere seg under byfesten, ønsker kultursjefen ikke å gå ut med.

Hemmelighold

Han ønsker derfor ikke å gi noe innsyn i avtalene som ble underskrevet.

– Hvorfor dette hemmelighetskremmeriet?

– Dette er avtaler som handler om forretninger. Derfor kan vi ikke gå ut med detaljene, sier kultursjef Jarle Førde.

Også DNB's Joar Langørgen blir unnvikende når Bladet spør om hvorfor det er nødvendig å holde samarbeidsavtalen hemmelig.

– Det overlater vi til kultursjefen å svare på, sier Langørgen.