– Planene om en ny operaforestilling måtte legges bort denne sommeren, men om alt går som det skal kan det historiske jernverket få sitt eget musikkspill, sier Odd Bjørkli, styremedlem i Mostadmark jernverks venner.

Søndag var Bjørkli på plass for å ta i mot turister og andre interesserte som ønsket å avlegge museet et besøk i sommervarmen.

Sommeren 2017 satte Opera Jernverket opp forestillingen Forbudsrepublikken ved verket.

– Det var tenkt vi skulle ha tilsvarende opplegg med opera i år også men dette ble utsatt av forskjellige årsaker. Men det jobbes med å lage et spel med tilknytning til verket. Et musikkspill med tematikk fra jernverket, stadfester Bjørkli.

Varmen demper besøket

Historielaget har holdt dørene åpne hver søndag i juli og august i 15-20 år. Helgas ekstremvarme satte en demper på antall besøkende.

– Det er litt opp og ned. Forrige helg var det rundt 20-30 stykker, hittil i dag har det vært 4-5 stykker. Det er ferietid og vi ser at de dagene det er skikkelig godvær så frister det mer å bade i Foldsjøen. Medlemmer av historielaget er her på vaktordning og da blir opplegget lagt ut fra hva som dukker opp av gjester. Vi har både et rom med gjenstander som har med verket å gjøre og så er det utendørsområdet på andre sida av elva som står tilgjengelig hele tida, forteller han.

Lang historie

Mostadmark jernverk var i drift i tre perioder mellom årene 1657-1880. Resten av året tar historielaget i mot grupper, der blant andre ungdomskolene i kommunen er faste gjester. Verket produserte kanonkuler for det dansk-norske forsvaret i den første driftsperioden, og historien rundt dette er noe som gjerne fascinerer de yngste. Senere ble det produsert blant annet støypejernsovner og spiker.

– Mange er jo helt fremmede og nye for dette, og vil vite om historien, sier Bjørkli.

Norges eldste

På tomta til jernverket er det ruiner av det som antagelig er Norges eldste masovn fra 1655. Historielaget ønsker å stanse forvitringen av denne og har søknad inne hos bygningsrådet om å sette opp et vernebygg. Det er søkt økonomisk bistand hos fylkeskommunen.

– Vi håper å kunne sette i gang i august/september i år, forteller Bjørkli.