Avtalen med Lokstallen kan bli sagt opp: Frykter for Tirsdagsklubbens framtid

foto