Kulturminnefondet har git støtte til over 4000 prosjekter landet rundt, og har plukket ut seks av dem for presentasjonen i boka. Det er fotograf Tom Gustavsen som har reist rundt til kulturprosjektene for å dokumentere eierne og deres kulturminner.

–Dette er en helt ny måte for Kulturminnefondet å presentere sitt arbeid på. Vi ønsker å gi folk et innblikk i seks helt enestående prosjekt, som vi er så heldige å få være med på å sette i stand, og håper at «Innblikk» kan være en inspirasjonskilde for andre eiere av kulturminner, sier direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

Karlslyst gård har fått støtte til å sette i stand sommerfjøset og vognbua. I tillegg til ordinær gårdsdrift, har eierne Kari Saxevik og Tore Hammer gjort gården til en kulturarena blant annet med spelet om den første eieren av gården, Carl Halck.