Torget Tannhelse AS opplever kontinuerlig inntektsvekst, viser regnskapet