Inntektene til Veglo AS bare vokser, ifølge regnskapet