Inntektene til Kran & Utstyrskontroll AS bare vokser, viser regnskapet