Gullår for Eika Økonomi Midt-Norge AS. Marginen har ikke vært høyere på 14 år.