Gullår for Vikans Blomster AS. Marginen har ikke vært høyere på elleve år.