Alterno AS: Etter tolv år med vekst er tallene nå røde