Inntektene til Kopperaa AS bare vokser, ifølge regnskapet