Bruttoledigheten (summen av helt ledige og arbeidssøkere) i Trøndelag er ved utgangen av oktober 1,7 prosent, og av disse er 3 475 helt ledige (1,4 prosent) og 774 i tiltak (0,3 prosent). I tillegg er 1 561 personer registrert som delvis ledige (0,6 prosent). Sammenliknet med samme måned i fjor er det 642 flere helt ledige, 11 flere delvis ledige og 90 flere i arbeidsrettet tiltak, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Langtidsledigheten er på 21 prosent, som er ett prosentpoeng ned sammenliknet med oktober i fjor. Langtidsledige har vært helt uten jobb i seks måneder eller mer. I Trøndelag gjelder det 737 personer, melder Nav Trøndelag.

Se tall for alle kommuner i Trøndelag lenger ned i saken

Antall helt ledige øker nå i alle aldersgrupper, og aller mest i aldersgruppen 40-49 år med 33 prosent. Her er økningen størst for menn (+ 41 prosent). Ledigheten øker minst for de som er 60 år og eldre, med en økning på fem prosent. Andelen helt ledige er høyest blant menn i alderen 20-24 år (2,9 prosent) og lavest blant kvinner i alderen 60 år og over (0,6 prosent).

Verre i bygg og anlegg

Med unntak av helse, pleie og omsorg, undervisning og akademiske yrker, er det en økning i antall helt ledige i alle yrkesgrupper. Størst økning er det ikke overraskende yrkesgruppen bygg og anlegg, hvor det er 77 prosent flere helt ledige i år, sammenlignet med oktober i fjor. Med unntak av gruppen som ikke har registrert noen yrkesbakgrunn, er også bygg og anlegg den yrkesgruppen som har registrert flest helt ledige ved utgangen av oktober med 402 personer.

– Vi ser en økning i ledigheten innen bygg og anlegg. Dette viser klart utfordringene i bransjen, som bunner i at dette er en konjunkturutsatt bransje. Det er blitt dyrere å bygge boliger og hytter, samtidig som folk har fått mindre å bruke på grunn av økte lånerenter og priser på mat og drivstoff.  Tallene fra Nav er en viktig indikasjon på de pågående endringene i arbeidsmarkedet, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Færre utlyste stillinger

I oktober ble det registrert 4 018 ledige stillinger i Trøndelag, og dette er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Størst prosentvis nedgang er det innenfor yrkesgruppene meglere og konsulenter (- 42 prosent), ledere (- 40 prosent), samt bygg og anlegg (- 36 prosent). Med unntak av Leka, er det utlyst en eller flere stillinger i alle trønderske kommuner.

Tydal har ved utgangen av oktober ingen ledige, og i Lierne er ledigheten 0.1 prosent. Sammen med Osen og Snåsa har de den laveste ledigheten av trønderkommunene i oktober. I den andre enden av skalaen finner vi kystkommunene Leka og Nærøysund, med 2,5 prosent.

Her er alle kommunene i Trøndelag:

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt3 4751,464223
Trondheim1 6131,434828
Steinkjer1701,5149
Namsos - Nåavmesjenjaelmie821,11014
Frøya702,41017
Osen*0,5**
Oppdal551,530120
Rennebu70,600
Røros401,41667
Holtålen232,419475
Midtre Gauldal632,023
Melhus1261,41918
Skaun441,0-6-12
Malvik1171,53136
Selbu231,114156
Tydal*0,0**
Meråker111,0-6-35
Stjørdal1191,03440
Frosta171,3542
Levanger1261,243
Verdal1411,91411
Snåase - Snåsa50,5-2-29
Lierne*0,1**
Raarvihke - Røyrvik*1,4**
Namsskogan41,0**
Grong151,3-2-12
Høylandet50,8**
Overhalla120,6-9-43
Flatanger50,9-1-17
Leka72,5**
Inderøy371,11676
Indre Fosen791,6811
Heim301,0-18-38
Hitra441,600
Ørland751,42036
Åfjord200,9-1-5
Orkland1411,51512
Nærøysund1302,55778
Rindal131,3-1-7