Bratt fall i inntektene til Aasen & Five AS. Sank med 25,8 prosent.