Hun har stått opp tidligere enn de fleste i 40 år. Nå er det snart slutt: – Jeg er jo født inn i det her