Over 20 personer vil ta over toppjobben hennes. Sju av dem holdes hemmelig