Her skriver de under på avtalen: – Vi går en spennende tid i møte