Først starter Frøydis i direktørjobb. Så skal hun ta over hjemgården