foto
Her skal det investeres enorme beløp i årene som kommer. Foto: Borgar Sagbakken

– 50 millioner er bare starten