Flippet sin første bolig for over 20 år siden. Nå har han eiendommer verdt mange millioner