- Her kan vi fjerne gjedda

I løpet av året kan gjedda være utryddet i Stjørdal. I Malvik kan arbeidet med å fjerne den uønska fisken tidligst være aktuelt til neste år.

Vann med gjedde er merket med rødt på kartet. Lars Slettom, rådgiver miljø og folkehelse i Malvik komune vil gjerne ha tips fra folk som vet at det er gjedde i flere vann.   Foto: Asbjørn Fiskvik, Malvik kommune

Nyheter

Det sier Roar Sandodden, forsker og prosjektleder ved Veterinærinstituttet, har vært sentral i rotenonbehandlingen av Råvatnet og Bjørgtjønna i Stjørdal. I forrige uke orienterte han ARESAM i Malvik om arbeidet som gjøres for å fjerne gjedda i Stjørdal med rotenon. Etter fjorårets rotenonbehandling av to vann, står lille Røsttjønna, østre og vestre Koltjønna og Hakktjønna for tur. Disse tjerna har avrenning ned mot Nævra og Homla i Malvik.