Går for utfyllings-kompromiss ved flyplassen

Rådmannen mener det er mulig å finne fornuftige løsninger som alle kan leve med ved flyplassen og Langøra.

Striden handler om det gamle elveleiet mellom langøra og fastlandet skal fylles med tunnelstein og brukes til flyplassformål. 

Nyheter

En av løsningene er å bygge en kunstig lagune som kan bli nytt oppvekstområde for sjøørret på vestsiden av Langøra.