Skatteetaten lanserer nytt system

Nå må du bestille deg time på forhånd.

I slutten av juni ble det innført timebestilling på skattekontorene. 

Nyheter

I slutten av juni ble det innført timebestilling på skattekontorene. Dette betyr at du som ønsker å snakke med en veileder på ditt lokale skattekontor, må bestille time på forhånd.

ID-kontroll

Du kan bestille time via skatteetaten.no, på telefon eller på skattekontoret.

– I dag kan det meste ordnes på skatteetaten.no, og du får svar på dine spørsmål på våre nettsider, Facebook, chat eller telefon. Det er kun når det skal foretas ID-kontroll ved innflytting eller arbeid i Norge at du må møte på et skattekontor, sier fungerende avdelingsdirektør for veiledning i Skatt Midt-Norge, Lars Solnørdal i en pressemelding.

Innfasingsperiode

Han mener at den nye ordningen gir en større forutsigbarhet enn tidligere. Gjennom timebestilling slipper du blant annet å vente i kø. 

– Timebestilling fases inn i ukene som kommer. I denne perioden er det satt av noe ressurser til å håndtere drop-in-kunder i tillegg til avtalte veiledningstimer, sier Lars Solnørdal.

Innfasingsperioden avsluttes 25. juli. Etter denne datoen blir timebestilling obligatorisk.