– Turismen i bygda får for lite anerkjennelse

Hallgeir Martin Lundemo mener det må mer handlekraft til i Meråker.

– Det må satses enda mer på reiseliv og turisme i Meråker, mener Hallgeir Martin Lundemo. 

Nyheter

– Folk flest er ikke nok bevisstgjort på det totale bildet. Hvor mye av omsetningen i bygda utgjør reiselivet? Det er snakk om mange millioner kroner i løpet av et år. Man ser ikke på turismen og reiselivet som en egen næring. Etter min mening bør det få større anerkjennelse ettersom Meråker har så mange tilreisende, sier Hallgeir Martin Lundemo (51).