En hel verden på scenen i Bruket

Inkludering er et nøkkelbegrep når Malvik kommune og kulturskolen presenterer forestillinga «Flere farger».

Nylig var det kick off i kulturhuset. Her er kulturskolerektor Gunnhild Breirem (sittende) og de involverte ungdommene avbildet under øving. F.v: Omar Ghannoum, Zhenliu Bai, Justine Joy Magbanva, Safaa Ghannoum, Ildri Kvinnesland, Kexin Bai, Leah De Wit og Maja Ottesen Liabø. 

Nyheter

I høst skal virksomhet kultur i samarbeid med grunnskolene i Malvik for første gang produsere en flerkulturell forestilling. «Flere farger» er en variant av det mer kjente «Fargespill» som framføres for sjuende gang i Trondheim i år, men har noe mindre skala og omfang.

– Tilnærmingen og filosofien er imidlertid den samme. Barn og ungdom med fremmedkulturell og etnisk norsk bakgrunn møtes i og gjennom sang og kulturelle uttrykk, forklarer kulturskolerektor i Malvik, Gunnhild Breirem.

Sveiser mennesker sammen

Kultursjef Arve Renå beskriver produksjonen som et integreringstiltak.

– Flere av oss har opplevd «Fargespill» i Trondheim og sett hvor givende det kan være. Fokuset er inkludering av barn og ungdom fra andre kulturer. Sang og musikk er universelt og sveiser mennesker sammen. Samtidig er dette også et grep for å rekruttere flere med flerkulturell bakgrunn til kulturskolen i Malvik, sier Renå.

Han forteller at 30 ungdommer i alderen 10–19 år fra forskjellige land år er involvert i selve forestillinga. Aktørene er i hovedsak bosatt i Hommelvik, men det er også innslag fra kommunens ytre deler.

Øvd siden i vår

Forestillinga har premiere 26. november i Bruket. Ifølge Renå skal «Flere farger» settes opp i kulturhuset hver dag den siste uka i november. Han forteller at de involverte har øvd ukentlig siden i vår.

Kulturskolerektor Gunnhild Breirem mener hver enkelts bakgrunn og erfaringer er viktige for å få til ei god forestilling.

– Kulturskolen har vært inne i Ressurssenteret i Malvik siden mars og jobbet med barna og ungdommene der, og nå inviterer vi i tillegg kulturskoleelever til å delta i forestillingen, sier Breirem.

Inspirert av Hemne

Sist lørdag var alle aktørene og foresatte samlet til kick off i kulturhuset.

– Det er ressurskrevende å gjennomføre noe slikt, men artig og givende, sier Renå.

Hemne kommune har satt opp en tilsvarende produksjon for to år siden. Kommunen tok imot mange flyktninger og har ifølge Renå gode erfaringer med sitt multietniske barne- og ungdomsprosjekt. Det har inspirert Malvik til å følge i det samme sporet.