SAS utvider med 90.000 flere seter til Værnes

Sjekk hvilke ruter som øker kapasiteten.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.   Foto: Bjørn Fuldseth (arkiv)

Nyheter

– Vi merker en økt etterspørsel i Midt-Norge, og som gjør at SAS øker kapasiteten på sine flyvninger fra Værnes i 2019. Dette er snakk om store investeringer, sier informasjonssjef i SAS og stjørdaling, Knut Morten Johansen til Bladet.

For tilbudet på innland innebærer dette større fly på flyvninger til Oslo og Nord-Norge, i tillegg til flere avganger til Stavanger. Johansen opplyser også at flyselskapets tilbud fra Værnes for sommeren neste år fortsatt inneholder Alicante og Split.

– Utmerket samarbeid

– Samtidig øker vi med flere avganger til Stockholm og København. Vi kobler regionen på det globale nettverket, noe som er viktig. 

Knut Morten Johansen berømmer det regionale engasjementet fra både Avinor lokalt og Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes.

– Vi i SAS jobber opp mot alle regioner i landet, og jeg kan med stolthet si at samarbeidet her i Trøndelag fungerer utmerket. De jobber direkte ut mot bedrifter og virksomheter som ønsker gode forbindelser i regionen, og de gjør en veldig god jobb overfor oss. Da er det også flott at vi kan innfri deres ønsker, sier Johansen.

Lufthavndirektør Marit Helene Stigen er naturligvis strålende fornøyd med SAS-utvidelsen fra Værnes.

– Avinor jobber i nært samspill med flyselskapene for å utvikle rutetilbudet i takt med etterspørselen i markedet. Det er derfor veldig bra at SAS nå vil styrke tilbudet til de reisende over Værnes, sier hun.

Gledens dag

Fylkesordfører Tore O. Sandvik uttaler i en pressemelding at dette er en gledens dag for trønderne.

– Økt tilgjengelighet gjennom bedre kapasitet på flyrutene styrker regionens attraktivitet, i tråd med regionale strategier det er bred oppslutning om. Dette er bra for både næringslivet og reiselivet i Trøndelag, sier Sandvik, som også er leder for Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes.

Styrkingen av rutetilbudet innfases over tid fra høsten i år med økt kapasitet på Stockholmsruten, og deretter flere seter til København, Nord-Norge, Stavanger og Oslo i 2019.

Berit Rian, som er adm. direktør i Næringsforeningen i Trondheimsregionen og leder for arbeidsutvalget i Luftfartsforum Trondheim lufthavn Værnes, forteller at dette er en veldig god nyhet for næringslivet som opplever økende aktivitet.

– Da er det viktig med et godt nettverk av flyruter både innenlands og til utlandet, sier Rian i pressemeldingen.