Ole Vig-elever er norgesmestere i klimamesterskap

Hedret med diplom.

Tillitsvalgt Andrea Skulbørstad og Anbjørg Krogstad (t.h.) tar imot diplomet fra Tommy Reinås som viser at de er norgesmestere i klimautslipp.   Foto: Karl Erik Andresen

Nyheter

Klasse H på studiespesialisering ved Ole Vig Videregående fikk mandag utdelt prisen for beste klasse i Trøndersk Klimamesterskap 2018.

Det er en klimakonkurranse mellom elever i videregående skoler. Konkurransen handler om å spare flest kg CO2e (Carbondioksid-ekvivalent journ.anm.) i løpet av en periode på to uker.

Klasse H i Studiespesialisering på Ole Vig kom ut som den beste klassen av alle deltakerne, der elevene i snitt sparte 126 kilo CO2e. I tillegg hadde Ole Vig også klasse C og G på listen over de 10 beste klassene i Trøndelag. Samlet som skole endte Ole Vig på en 10.-plass.

Alvorlig budskap

Tommy Reinås er leder i fylkets klimaråd, og overleverte diplomet som viser at klassen er norgesmestere i klimasparing, og skrøt veldig av elevene sine resultater.

– Hvis alle i Norge hadde gjort en like stor innsats som dere har gjort de siste ukene, hadde vi enkelt nådd målet om å redusere utslipp med 30 prosent innen 2020, skryter Reinås.

Men han er tydelig på alvoret i budskapet. Vi er i ferd med å ødelegge vår egen klode, og noe må gjøres.

– Nylig kom FNs rapport ut som sa vi måtte halvere utslippene innen 2030, og om vi skal lykkes med dette kreves det en omstilling som verden aldri har sett maken til. Vi må jobbe fra alle hold og det er derfor ekstra gøy å se at så mange av våre videregående elever har startet med å gjennomføre endringer på hjemmebane, sier Reinås.

Enkle og effektive tiltak

Det skal ikke så mye til for å spare miljøet forteller elevene i klasse H. Enkle grep som å skru av lys, parkere bilen til fordel for sykkel eller gange, resirkulering og kortere dusjing er noen av tiltakene elevene mener har gitt gode resultater.

– Jeg tror det beste tiltaket er hvis flere parkerer bilen sin og sykler mer, forteller en av elevene.

Ingen av tiltakene var spesielt vanskelige for ungdommene å gjennomføre. Mange av tiltakene er allerede en del av hverdagen og en selvfølge for ungdommene som mener at vi kan bli mye flinkere.

– Det vanskeligste var å ikke dusje mer enn fem minutter hver dag, fortalte flere av elevene.