Gjennomslag for å beholde alt som før

Det blir ikke færre representanter i kommunestyret.

Kjell Lundemo (V) har fått flertall for å beholde dagens 21 medlemmer i kommunesdtyret.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Kjell Lundemo (V) fikk gjennomslag for at Meråker kommunestyre fortsatt skal bestå av 21 medlemmer - ikke 15, som rådmannen hadde foreslått, eller 17, som formannskapet hadde gått inn for.

- Det er veldig lite å spare økonomisk på å redusere antall representanter. Og et kommunestyre på 21 er mer allsidig sammensatt. Flere kan uttale seg og komme fram med sin mening, sier Kjell Lundemo.

Han frykter at et kommunestyre med færre medlemmer kan være et skritt i retning av et politisk elitestyre. Den tanken liker han ikke.

Tre hovedutvalg

Lundemo fikk også gjennomslag for tanken sin om fortsatt tre hovedutvalg, slik det er i dag, og ikke bare to. Forslaget som lå på kommunestyrets bord gikk nemlig ut på å slå sammen hovedutvalg for helse, pleie og omsorg og hovedutvalg for skole, oppvekst og kultur til ett, «hovedutvalg folk».

De tre hovedutvalgene skal fortsatt ha sju medlemmer, som i dag.

Tilpassing

Ordfører Kari Anita Furunes (Sp) ønsket derimot en slankere politisk organisasjon.

- Den politiske organiseringen vi har i dag, er rigget for et en kommune på 50.000 innbyggere. Forslaget betyr rett og slett at vi tilpasser organiseringen til terrenget. Samtidig er det ik dag for stor grad av sektortenking. Med å slå sammen to hovedutvalg til ett, med ansvar for hele livsløpet, kan vi få mye bedre samarbeid på tvers, sa ordføreren i kommunestyret.

Fem eller sju?

Kjell Lundemo hadde også ønsket seg tre komiteer på fem medlemmer, der alle også sitter i kommunestyret, med mer ansvar og større muligheter til å avgjøre saker enn det som er tilfelle i dag.

Men ut fra signalene i møtet trakk han dette forslaget. Derfor skal hovedutvalgsmodellen fortsatt ligge til grunn for den politiske organiseringen, og ikke komité-modellen.

Utvidet

Derimot blir kontrollutvalget endret. Det blir utvidet fra tre til fem medlemmer fordi ny kommunelov nå krever at det skal være slik.