Kritisk til ny vurdering av fiskedøden

Foreningsleder sår tvil om objektivitet.

Pål Malvik i Malvik jeger- og fiskerforening har engasjert seg sterkt i Homla-saken. Han mener fortsatt at alt tyder på at rotenon drepte laksen i elva.  Foto: Anders Fossum

Nyheter

Fylkesmannen ber om at at Miljødirektoratet ser nærmere på fjorårets hendelse i Homla. Lokal foreningsleder sår tvil om objektiviteten.