Anmelder krenkelser på nett

Stjørdal kommune har anmeldt et forhold der krenkende bilder er lagt ut i sosiale medier ved en skole.

Politiet skal etterforske krnkelser i sosiale medier ved en skole i Stjørdal. 

Nyheter

Preben Dahle som er juridisk rådgiver i rådmannens ressursteam, ønsker ikke å si noe om hva denne saken handler om konkret eller ved hvilken skole forholdet har skjedd. Selve anmeldelsen er unntatt offentlighet.

Alt Dahle vil si, er at saken handler om at bilder som kan oppfattes som krenkende, har blitt publisert på sosiale medier. Han ønsker ikke å komme inn på om det handler om bilder av elever eller ansatte i kommunen.

– Vi vil markere at det går en grense, og at slikt ikke er akseptabelt, sier Dahle.

Med anmeldelsen ber Stjørdal kommune om at forholdet blir etterforsket og de skyldige stilt til ansvar.

Det blir nå opp til politiet å etterforske saken og finne ut om loven er brutt og noen skal straffes.