«Respekten for sonene med lavere fartsgrenser synes også å være liten»

– Det kjøres gjennomgående fortere enn det fartsgrensene tillater, skriver Bladet i torsdagens leder.

  Foto: Utrykningspolitiet

Nyheter

Trafikken på E14 gjennom Stjørdal og Meråker får en lite flatterende karakteristikk av UP-sjefen i Midt-Norge. Utrykningspolitiet som har ansvar for å overvåke trafikken på vegene våre, mener E14 er en av de verste strekningene i distriktet når det handler om fartsoverskridelser.

Her kjøres det gjennomgående fortere enn det fartsgrensene tillater. Respekten for sonene med lavere fartsgrenser synes også å være liten. Bare i januar i år skrev politiet ut 90 forelegg og beslagla 4 førerkort langs E14. Under tre kontroller ved Flora i forrige uke, ble 55 bilførere bøtelagt. Fem ble fratatt førerkortet og anmeldt for råkjøring.

Det verste er at det kjøres veldig fort langs soner der farten skal være lavere fordi mange gående og syklende også må bruke vegen. Når farten er høy, får ulykker også større konsekvenser. Da er det alltid de myke trafikantene det går verst ut over.

Heldigvis er politiet som er satt til å håndheve trafikksikkerheten, oppmerksomme på det høye fartsnivået både langs E14 gjennom Stjørdal og Meråker, og på fylkesveg 705 mellom Stjørdal og Selbu. En av Utrykningspolitiets videobiler er fast stasjonert i Stjørdal. Og politiet lover tettere oppfølging langs problemstrekningene i tida framover. Det er veldig bra.

Også Vegvesenet er oppmerksomme på fartsnivået langs E14. Spesielt er to 60-soner i Flora sterkt utsatt for råkjøring. Det er bakgrunnen for at Vegvesenet nå har satt i gang en egen utredning om såkalt streknings-ATK mellom Hegra og Meråker. Da vil det være snakk om fotobokser som automatisk måler gjennomsnittsfarten mellom to punkter.

Og da er det slik at lengre strekninger å måle, gir mest effektiv reduksjon av fartsnivået. Strekningsmåling gir også bedre flyt i trafikken sammenlignet med punktmålinger der det gjerne bremses ned foran målepunktet og gasses på etter.

Her i distriktet har vi lang erfaring med gjennomsnittsmåling av farten langs E6. Det er innført streknings-ATK gjennom alle tunneler mellom Trondheim og Stjørdal. Vi har også en lang strekning med gjennomsnittsmåling på E6 mellom Langstein og Åsen.

Både Vegvesen og politi peker på at streknings-ATK faktisk fungerer. Det viser erfaringene tydelig både fra tunnelene på E6 mellom Trondheim og Stjørdal, og på strekningen på Langstein og Vuddudalen. Her finnes det knapt bilførere som bryter fartsgrensene lenger. Derfor er gjennomsnittsmåling langs problemstrekningene langs E14 en av løsningene det er verdt å prøve ut.