Rådmannen utsetter avgjørelsen om travbane

Fylkesmannen fastholder innsigelser mot planene om å etablere travbane på dyrka jord på Leistad.

Rådmannen sender arealplanen til andre gangs poltiske behandling, uten en avklaring på Fylkesmannens innsigelser til blant annet travbanen og utvidet næringsareal på Sveberg.  Foto: Erling Skjervold

Nyheter

Landbruksdirektør Tore Bjørkli bekrefter at Fylkesmannen holder fast på innsigelsen dersom Malvik kommune åpner for omregulering til travbane på Leistad.