Stjørdalspolitikerne vedtok byvekstavtalen:

Her kommer stasjonstunnelen

Varaordfører Ole Hermod Sandvik håper undergangen mellom parkeringsplassen i Grustaket og jernbanestasjonen kan stå ferdig i løpet av fem år.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik på parkeringsplassen ved Grustaket som skal få tunnel under jernbanelinja til stasjonsområdet i bakgrunnen.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Sandvik karakteriserer undergangen mellom stasjonsområdet og parkeringsarealet i Grustaket som et nøkkelpunkt i byvekstavtalen mellom nabokommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus, fylkeskommunen og staten.