Kvikkleire fører fortsatt til byggesrestriksjoner

Faren for kvikkleireras setter fortsatt restriksjoner på bygging på Hegramo.

Sentrumsområdet på Hegramo. Bosenteret er det gule bygget i forgrunnen.  Foto: Bjørn Fuldseth

Nyheter

Sikringsarbeidene Stjørdal kommune har fått utført, gjelder først og fremst tomta der den nye barneskolen nå bygges like ved Hegra Ungdomsskole.