Talene på 1. mai flyttes inn i Kimen

Det blir ingen taler fra Torget på 1. mai. Årets 1. mai-komité har flyttet arrangementet inn i Storsalen i Kimen.

I år holdes 1. mai-talene i Storsalen i Kimen. F.v. Tor Helge Rimul (Rødt), Gudrun Lidal (SV), Venke Reiten (Ap), leder i Stjørdal Ap Sissel Bakken og Kristin Almhjell Jenssen (LO i Stjørdal og Meråker). 

Nyheter

Demonstrasjonstog blir det selvsagt og i år er hovedparolen Sterkere fellesskap.

- Vi vil prøve noe nytt i år. Tidligere har vi avsluttet på Torget, men i år starter demonstrasjonstoget fra Torget og ender opp i Kimen. Toget går opp Gata, inn Stokkanvegen og ned Sandgata til Kimen, forteller Sissel Bakken, leder av årets komité.


Denne utmerkelsen henger veldig høyt

Tor Sved i Værnes flyklubb sto og underviste på et sikkerhetsmøte da han ble overrasket med besøk av presidenten i Norges Luftsportsforbund.

 

I vektersalen

Gudrun Lidal (SV) tror de har gjort et grep som vil bli bedre for folk.

- Dette blir en annerledes 1. mai-markering. Halsen musikkforening går sammen med toget frem til Kimen. Deretter blir det musikalske innslag av elever fra musikklinja på Ole Vig videregående skole, kaffe og kaker, taler og appeller inne i Storsalen i Kimen. Det kommer til å bli en god stemning.

- Ikke så væravhengig?

- Nei, vi slipper å tenke på at vi ikke kan holde på for lenge fordi folk fryser. Det har vært noen år hvor det har vært kaldt under talene, sier Lidal.

Tidligere har toget gått fordi Stjørdal bosenter.

- I år har vi invitert beboerne på Stjørdal bosenter og aktivitetssenteret til Kimen. Vi har brukt å starte toget ved bosenteret, men i år er det byggearbeid der og det er ikke mulig, forteller Venke Reiten (Stjørdal Arbeiderlag).

For hele Stjørdal

Arrangementet i sentrum er lagt litt senere på dagen enn før.

- Tidligere på dagen er det arrangement i Lånke, Hegra og på Skatval.  Og rødt har frokost i sentrum. Før har det vært hektisk for folk fra grendene å komme til arrangementet i sentrum, sier Sissel Bakken og legger til at de gir bort gratis kinobilletter til filmen «Drømmeparken» til 50 unger som deltar på arrangementet.

Hun understreker at alle, uansett parti- eller organisasjonstilhørighet, er hjertelig velkomne til å gå i demonstrasjonstoget under en av de angitte parolene og til å delta i arrangementet på Kimen.

Stjørdalspolitikerne vedtok byvekstavtalen:

Her kommer stasjonstunnelen

Varaordfører Ole Hermod Sandvik håper undergangen mellom parkeringsplassen i Grustaket og jernbanestasjonen kan stå ferdig i løpet av fem år.

Appeller og paroler

I Vektersalen er Aps ordførerkandidat Jan Inge Kaspersen som holder hovedtalen. Appeller ved Morten Harper (SV), Kristin Jenssen i LO, Per Flekstad i Norsk Folkehjelp, Espen M. Grandalsmo (Rødt), Håkon Einarsve i AUF, Marit Hernes (Ap) og Jenny Nordaune i SU.

Årets hovedparole er Sterkere felleskap. De andre parolene er: Ta vare på og styrk de kommunale barnehagene, Trygt arbeidsliv for alle, Flere faste jobber, Pensjon fra første krone, Lytt til ungdommen - kutt i klimagassutslippene, Nei til profitt på velferdsgoder, Styrk barnehagene, Tidlig innsats i alle livets faser, Ja til et sosialistisk Norge, Sosialhjelp til å leve av, Bevar Husbymarka barnehage, Skap skolevinnere - stopp kuttene, Til kamp mot forskjells-Norge!, Saudi-Arabia ut av Jemen!, Ut av EØS! Nei til sosial dumping! og Frihet for kurdere i Iran.