Slik blir kulturmidlene fordelt

Kulturpolitikerne har fordelt kommunens kulturkroner til lag og foreninger.

Kor E 14 er et av lagene som har fått kommunale kulturmidler for 2019.  Foto: Ivar Værnesbranden

Nyheter

Meråker kommune har i år 195.000 kroner til fordeling blant kommunens mange aktive lag og foreninger. I.l. Varden Meråker er den som får mest av kulturmidlene med 50.000 kroner av totalpotten. Deretter følger skolekorpset med 20.000 kroner, mens Stordalen skytterlag og Meråker skiskytterklubb begge får 18.000 kroner hver.

Kulturmidlene for 2019 er fordelt slik (tilskuddsbeløp i parentes):

Idrettslag

I.l.Tambar (8.000 kroner), I.l. Varden Meråker (50.000), Stordalen skytterlag (18.000), Kopperå Il (8.000), Dalådal Il (8.000), Meråker idrettsråd (2.000), Meråker skiskytterklubb (18.000) og Meråker motorsportklubb (5.000).

Totalt er det utbetalt 117.000 kroner til idrettslag.

Kor, korps, teaterlag m.m.

Meråker skolekorps (20.000), DéKor (10.000), Kor E14 (10.000), Meråker Kunstforening (2.500), Meråker musikkorps (8.000) og Meråker teaterlag (8.000).

Totalt er det utbetalt 58.500 kroner til kor, korps og tilsvarende lag.

Barne- og ungdomstiltak

Meråker søndagsskole (4.250), Høefeltet velforening (1.250) og Nord-Trøndelag Turistforening (4.250).

Totalt er det utbetalt 9.750 kroner til tiltak for barne- og ungdomstiltak.

Andre lag

Kopperås venner (1.500), Meråker pensjonistlag (2.250), Meråker husflidslag (1.500), Meråker seniordans (1.500), Meråker jernbanestasjon (1.500 og Funnsjøen og Feren hytteeierlag (1.500).

Totalt er det utbetalt 9.750 kroner til andre lag og foreninger.

Fordelingsnøkkel

Kommunen har i år 195.000 kroner til fordeling etter en veiledende fordelingsnøkkel som sier at 60 prosent av potten skal gå til idrettslag og skytterlag, 30 prosent til kor, korps, teaterlag og lignende lag, mens barne- og ungdomstiltak og andre aktive lag skal få fem prosent hver av totalpotten.

Kulturmidlene dekker på ingen måte søknadsbeløp og forventinger fra lagene. Pengene er ment som en motivasjon til å kunne opprettholde og kanskje utvide en aktivitet som er drevet på bred dugnadsånd.