«Undergangen er selve nøkkelen til å utvikle Stjørdal til en mer funksjonell by»

– En undergang for fotgjengere og syklister vil knytte parkeringsområdene i Grustaket tett inntil stasjonsområdet, skriver Bladet i sin leder.

Jernbanelinja ved stasjonen er en barriere i sentrum av Stjørdal.  Foto: Jan Erik Sundøy

Nyheter

Undergangen under jernbanelinja ved Stjørdal stasjon er selve nøkkelen til å utvikle Stjørdal til en mer funksjonell by. Det er også bakgrunnen for at stjørdalspolitikerne så sterkt har kjørt fram utvikling av stasjonsområdet som den viktigste forutsetningen for å være med i byvekstavtalen mellom nabokommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Melhus, fylkeskommunen og staten.

Byvekstavtalen har som prioritert mål å redusere biltrafikken i regionhovedstaden. Det viktigste Stjørdal kan bidra med i den sammenhengen, er å sørge for at enda flere reiser kollektivt inn til regionsenteret Trondheim i stedet for å bruke privatbilen. For å få til det, må stasjonsområdet i Stjørdal både utvikles og oppgraderes.

Det betyr først og fremst bedre og kortere forbindelse mellom stasjonsområdet og parkeringsarealene i Grustaket på vestsida av jernbanelinja. En undergang for fotgjengere og syklister vil knytte parkeringsområdene i Grustaket tett inntil stasjonsområdet. Gangavstanden blir ikke lenger enn et par minutter

Dermed vil også gåavstanden mellom stasjonsområdet og arbeidsplassene campusområdet til Nord Universitet på næringsområdene på Tangen og Sutterøy bli kortet betydelig ned. Gangavstand vil kunne anspore flere av de mange som pendler inn til Stjørdal, til å reise kollektivt med toget.

Slik sett vil undergangen på stasjonen være det største bidraget Stjørdal kan komme med i byvekstavtalen som handler om å bremse veksten i biltrafikken i Trondheimsområdet. Derfor bør undergangen også komme så tidlig som mulig – aller helst de første årene av tiårsavtalen for å få effekt.

Samme argument vil være viktig for byutviklingen i Stjørdal. Jernbanelinja ligger som en barriere mellom arbeidsplassene på Tangen og sentrumsområdet. Undergangen ved stasjonsområdet vil knytte strandsida av Stjørdal tettere til sentrum. Det i seg selv vil være et godt argument for at flere stjørdalinger skal la personbilen stå når de skal på jobb på Tangen.

Undergangen vil gi stjørdalinger flest lettere og raskere tilgang til friluftsområdene ved Storvika og Sutterøy til fots og med sykkel. Dermed kan flere stjørdalinger la bilen stå. Det i seg selv vil være et stort bidrag til både bolysten og utviklingen av lokalsamfunnet.

En undergang for fotgjengere og syklister under jernbanelinja ved stasjonen, vil rett og slett knytte viktige områder i sentrum av Stjørdal tettere sammen.