Han er ny leder for en organisasjon med 125 skogeiere

Fagfolk bruker også litt humor. Det ble et hyggelig møte mellom skogeieren og de to skogbrukslederne på mandag. Fra venstre: Borgar Østerås, Torkjell Dyrdal og skogeieren Odd Magne Storflor.  Foto: Arnulf Gresseth

Nyheter

– Det var vel min tur denne gangen, sier Odd Magne Storflor beskjedent om at han er valgt til leder for skogeierne i Hegra.