Velforening føler at de ikke har blitt hørt

Wenche Eek i Vikhammer vel er skeptisk i forhold til at velforeningens synspunkter ikke har kommet godt nok fram i forslaget til sentrumsplan.   Foto: Trond Nøstberg

Nyheter

Arbeidet med ny sentrumsplan for Vikhammer har pågått i flere år. Men velforeningen føler ikke at de har blitt hørt.

I forkant av mandagens kommunestyremøte har Vikhammer Vel sendt en mail til alle politiske parti i kommunen der de ber om svar på en god del sentrale spørsmål i forhold til sentrumsplanen.

Trafikksituasjon

– Dessverre opplever vi at svært viktige innspill og advarsler fra dagens innbyggere ikke er hensyntatt i revidert plan. Den er i det hele tatt lite endret, fra de første utkastene som kom våren 2018. Vi er derfor bekymret for at det nå vedtas en plan som ikke er god nok. At planen ikke klarer å balansere hensyn til nybygging og bevaring, samt sikre gode trafikkløsninger for Vikhammer, skriver Wenche Eek, leder i Vikhammer vel.


 

De fire hovedtemaene som Velforeninger og berørte naboer har vært opptatt av er:

1) Trafikksituasjon rundt Vikhammerkrysset er ikke løst.


 

2) Den storstilte utbyggingen av Vikhammer er ikke begrenset til «Paul Vikhammers jorde», men strekker seg også ut mot dagens boligområder, og påvirkning bomiljøet der. Det vil ta sol og utsikt til naboer.

Forringer villastrøk

3) Planen legger opp til alt for stor/høy fortetting innimellom dagens boliger. Gamle villastrøk står i fare for å forringes.


Håper på god debatt

Velforeningene inviterer til folkemøte på Vikhammer, der den nye sentrumsplanen skal legges frem.

 

4) Planen mangler god løsning for møtested for befolkningen (som er viktig suksessfaktor for et sentrum). Det burde vært løst.

Vikhammer vel vil publisere partienes svar til naboer og berørte parter så raskt de ulike partiene svarer på de spørsmålene som er blitt stilt.


- Framtida til Vikhammer tegnes nå

Det var et godt besøkt folkemøte om sentrumsplanen for Vikhammer torsdag kveld, men ikke så mange konkrete svar.