Bekymret for mystisk sykdom

Aud Ravlo Sakshaug og Terje Leikvold ved Jan Sakshaug Sport desinfiserer fiskeutstyr gratis til laksefiskere som kjøper fiskekort.   Foto: Richard Bakken

Nyheter

Elveeiere og sportsfiskere er bekymret for at en sykdom på laks. i flere elver i Sør-Norge, Sverige, Danmark og på De britiske øyer er det funnet syk laks. Det er foreløpig ikke klart hva fisken lider av, eller om fisken i de ulike elvene feiler det samme. Mat­tilsynet har pålagt desin­fisering av alt fiskeutstyr som flyttes mellom vassdrag.