«Barna på Vikhammeråsen og i Hommelvik fortjener bedre»

Trond Hosseth ønsker å prioritere Vikhammeråsen grendaskole og Hommelvik skole i kommende periode.  Foto: Privat

Nyheter

De siste årene har vi, sammen med innbyggerne, prioritert å sikre våre unge de beste muligheter for framtida, gjennom nye og oppgraderte skolebygg. Sammen har vi bygget nye Hommelvik ungdomsskole, og foran valget blir kampen for å ferdigstille ny Vikhammer ungdomsskole viktig. Den har for lengst forlatt sin ungdomstid. Vi er glade for at Rådmannen nå følger opp kommunestyrets vedtak om å starte forprosjekt for Saksvik skole gjennom bevilgning fra årsoppgjøret 2018.

Men i de store prosjektene er det lett at de mindre tiltakene havner i skyggen.

Gode bygg bidrar til et godt læringsmiljø, men det er også viktig med gode utearealer som aktiviserer barna og gir utfordringer og variert lek. Gode møteplasser ute er også viktig i kampen mot mobbing. Her mener Arbeiderpartiet at vi kan gjøre mere allerede nå: på Vikhammeråsen grendaskole er det langt mellom slitte lekeapparat. Og Hommelvik skole er omringet av asfalt. Det er på tide at elever og foreldre blir hørt i sine ønsker for en bedre skole utendørs. Barna våre fortjener en like god skole uansett hvor de vokser opp i Malvik.

På grunn av trygg økonomisk styring og budsjettdisiplin i kommunen, har vi også i år fått et godt årsoppgjør som trygger kommunens økonomi i årene framover.

Vi kan og bør bruke noen av disse midlene til å prioritere skolegårdene på Vikhammeråsen grendaskole og Hommelvik skole. Arbeiderpartiet har programfestet at Vikhammeråsen grendaskole skal bestå, og dette vil vi fortsette å jobbe for dersom vi får innbyggernes tillit også til høsten.

Dette mener vi er et viktig tiltak og vi håper på bred støtte til forslaget fra kommunestyret.

Trond Hoseth

Malvik Arbeiderparti