Debatt:

«Manglene ved sykehjemmet må bli en vekker for rådhuset»

Morten Harper i Stjørdal SV.  Foto: Privat

Nyheter

Fylkesmannens knusende tilsynsrapport krever strakstiltak – og at vi setter tillit og kvalitet foran ensidige effektivitetsmål i eldreomsorgen.

Fylkesmannen konkluderer med at beboerne ved Halsen sykehjem ikke får ikke dekket alle grunnleggende behov og at Stjørdal kommune bryter loven (Bladet 15. juni). Tilsynsrapporten er alvorlig, og den er opprørende.


 

Rapporten beskriver svikt om bruk av legemidler, ernæring, tannstell og manglende infeksjonskontroll. Det er ganske enkelt uholdbart hvordan Stjørdal her har sviktet de eldre beboerne.

Bekymrede uttalelser fra en pårørende forsterker alvoret i situasjonen.

SV mener det nå trengs tiltak både på kort og lengre sikt. Det må – selvsagt – umiddelbart ryddes opp i de forholdene som fylkesmannen påtaler. I tillegg vil vi gjøre mer omfattende og langsiktige endringer for å styrke kvalitet og trygghet i omsorgen.

SV vil jobbe for en heltidskultur i kommunen. Behovet for hjelp og omsorg ivaretas aller best av ansatte med hele og faste stillinger. Vi vet at sykefraværet er høyt innenfor omsorg, og det går utover tjenestene de eldre får. SV vil prøve ut sekstimersdag for å få ned sykefraværet, og det kan også tiltrekke ansatte med kompetanse som Stjørdal trenger.


 

Vi får ofte høre fra ordførerpartiene at omsorgsektoren i Stjørdal er så effektiv. Men det Stjørdal og omsorgen trenger er en tillitsreform.

Ansatte må få tid, tillit og mulighet til å bruke sin faglige kompetanse i arbeidet. De som jobber med mennesker skal ikke overstyres av stoppeklokken. Gjennom samarbeid med fagforeninger vil SV sikre mer innflytelse og faglig frihet til de som jobber for fellesskapet. Vi trenger kvalitetsløft og nyskaping i omsorgen. Jeg er overbevist om at det får vi til best gjennom satsing på og samarbeid med de ansatte.

For mange pårørende er nok fylkesmannens kritikk – dessverre – som ventet. Et problem som tilsynsrapporten påpeker er at avvik kostes under teppet. Her trengs det en kulturendring. Kommunen må gjøre alt man kan for å unngå feil og mangler, men også være åpen om problemer når de oppstår. Det sikrer verdig behandling av eldre og pårørende, og det bygger tillit til den omsorgen kommunen gir.


 

Morten Harper

Førstekandidat Stjørdal SV