To lam tatt av gaupe i populært turområde

Nyheter

Onsdag kveld fikk rovdyrkontakt i Statens Naturoppsyn, Ivar Rimul, melding om at det var funnet to lam som var døde. Meldingen kom fra turgåere som hadde funnet lammene på turstien i området Litj-Lånkvollen - Svullu.

- Jeg dro ut for å se på kadaverne onsdag kveld, og fant da to lam. Det ene var påspist litt, mens det andre ikke var rørt. Jeg antar at det er snakk om gaupe som har tatt de to lammene, sier Rimul.

- Tror du at det kan være flere sauer og lam som er tatt av gaupa?

- Det er det vanskelig å si noe om. Men jeg vet at saueeier er ute i terrenget for å se om det er flere kadaver i området. Det kan vi ikke utelukke, fortsetter Rimul.

Stedet hvor lammene ble funnet er midt i et meget populært turområde, og det kan i så måte være at gaupa har blitt skremt av folk som er på tur.

Rimul sier at han ikke tror det er aktuelt med skadefelling av gaupa med det skadebildet man har nå.