Et viktig kultiveringsarbeid

Ørrettrappa består av en rekke med sementkummer. Anlegget er godt synlig fra E14.  Foto: Jan Erik Sundoy

En viktig årsak til at sjøørretbestanden i elva har gått dramatisk ned, er menneskelig aktivitet

Nyheter

Bladets mening

I ti år har det vært forbudt å fiske sjøørret i Stjørdalselva. Årsaken er at bestanden har blitt kraftig redusert. Dermed har ørretfisket i Stjørdalselva ikke vært bærekraftig. Det er et nasjonalt mål å få opp bestanden av sjøørret i elvene våre igjen.