Vil gjøre slottet mest mulig likt originalen

Bruker sommeren til å restaurere Steinvikholm slott.

Sigmund Bakkheim, Calle Dyvi og Kristian Haugen er tre av fire som arbeider med restaureringen av Steinvikholm slott i sommeren.  Foto: Runar Vollan

Nyheter

Sigmund Bakkheim (22), Calle Dyvi (23) og Kristian Haugen (24) er tre av fire bygge- og anleggsarbeidere fra det trondheimsbaserte firmaet Bakken og Magnussen AS som restaurerer Steinvikholm slott i sommer.